Belangrijkste conclusies
van het openbaar ministerie

Tuchtrecht

De (on)mogelijkheid om het beroep van zelfstandig architect te combineren met de functie van projectleider in een aannemingsfirma, Cass. 9 januari 2020, C.17.0623.N;

Vernietiging van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies dat een ambtshalve weglating oplegt als gevolg van het loutere faillissement van een advocaat, wat niet spoort met de krachtlijnen en oogmerken van de insolventiewetgeving en kennelijk onredelijk is, Cass. 18 september 2020, C.18.0353.N.