Belangrijkste conclusies
van het openbaar ministerie

Straf en strafuitvoering

Ontvankelijkheid van een vordering tot voorlopige invrijheidstelling die op grond van artikel 27, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis werd ingesteld door een veroordeelde wiens probatieuitstel werd herroepen bij verstek en die tegen die beslissing verzet heeft aangetekend, Cass. 4 maart 2020, P.20.0226.F;

De verplichting voor de probatiecommissie om, met het oog op de herroeping, een verslag op te maken teneinde de procedure tot herroeping van een probatieuitstel in te leiden op grond van artikel 14, § 1bis, Probatiewet, Cass. 1 april 2020, P.20.0136.F;

Het verzoek tot persoonlijke verschijning van de veroordeelde voor de strafuitvoeringsrechtbank en toepassing van de Corona-noodmaatregelen van het KB nr. 3 van 9 april 2020, Cass. 22 juli 2020, P.20.0712.N;

Geen cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank, dat uitspraak doet over het beroep van de derde die werd benadeeld door een in het kader van het strafuitvoeringsonderzoek gelegd beslag, Cass. 2 september 2020, P.20.0625.F;

Ontvankelijkheid van het verzoek tot invrijheidstelling wegens overschrijding van de redelijke termijn, ingediend door een veroordeelde wiens uitstel werd herroepen bij verstek in de loop van de procedure tot onderzoek van zijn verzet, Cass. 2 september 2020, P.20.0897.F;

Toepassing van de COVID-19-schorsingsgrond van de verjaring van de strafvordering op de verjaring van de vordering tot herroeping van het uitstel, Cass. 16 september 2020, P.20.0738.F;

Verplichting, voor de strafuitvoeringsrechtbank, om te antwoorden op het subsidiair verzoek van de veroordeelde om zijn strafuitvoeringsmodaliteit eerder te herzien dan te herroepen, Cass. 30 september 2020, P.20.0909.F.