07 september 2023

​Het Hof is op dinsdag 18 april in openbare en plechtige zitting bijeengekomen om de ambtseed in ontvangst te nemen en over te gaan tot de installatie van de heer Bruno Lietaert, kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, die bij Koninklijk Besluit van 20 juli 2023 benoemd werd tot raadsheer in het Hof van Cassatie.