13 april 2023

​Ontmoeting met het parket-generaal ​van het Hof van Cassatie van Frankrijk

Op donderdag 13 april 2023 heeft het parket van het Belgische Hof van Cassatie een ontmoeting gehad met een delegatie van het parket-generaal van het Hof van Cassatie van Frankrijk, voorgezeten door de heer procureur-generaal François Molins en samengesteld uit vijf eerste advocaten-generaal en drie referendarissen advocaten-generaal.

Na een bezoek aan het paleis voor onze Franse gasten onder leiding van de voorzitter van ons Hof ridder de Codt en een lunch met de Franse delegatie en de magistraten van ons parket, waarvoor de eerste voorzitter en de voorzitter van ons Hof waren uitgenodigd, volgde een werkvergadering in onze oude bibliotheek.

De heer procureur-generaal Henkes gaf een uiteenzetting over het autonoom beheer van de Belgische Rechterlijke Orde. Vervolgens gaf procureur-generaal Molins een uiteenzetting over het beheer van het parket-generaal van het Franse Hof van Cassatie in zijn geheel.

Na een gedachtewisseling gaf mevrouw de advocaat-generaal Herregodts een uiteenzetting over de benoemingsprocedures voor Belgische magistraten en hun tuchtregeling; vervolgens presenteerde de heer eerste advocaat-generaal Poirret de huidige status van de advocaten-generaal in Frankrijk en schetste de heer procureur-generaal Molins de grote lijnen van het hervormingsproject van dit statuut.

Een laatste gedachtewisseling sloot deze dag af en versterkte aldus de banden tussen de Franse en Belgische cassatieparketten.