13 december 2023

​Op 13 december 2023 legde Nathalie Van den Broeck de eed af als hoofdsecretaris ​van het parket bij het Hof van Cassatie, in navolging van Eric Ruytenbeek die sinds eind november met pensioen is.