18 april 2023

​Installatie van de heer Simon Claisse en van Mevrouw Myriam Ghyselen
___

Het Hof is op dinsdag 18 april in openbare en plechtige zitting bijeengekomen om de ambtseed in ontvangst te nemen en over te gaan tot de installatie van de heer Simon Claisse, raadsheer bij het Hof van Beroep te Luik, bij koninklijk besluit van 28 februari 2023 benoemd tot raadsheer bij het Hof van Cassatie, en van mevrouw Myriam Ghyselen, kamerpresident bij het Hof van Beroep te Antwerpen, bij koninklijk besluit van 16 maart 2023 benoemd tot raadsheer bij het Hof van Cassatie.