21 december 2023

​Het Hof van Cassatie kwam bijeen in zijn oude bibliotheek ​naar aanleiding van de opruststelling van raadsheer Sidney Berneman.
___