23 februari 2024

​​Het hof betreurt het overlijden van de heer ​Eric Dirix, Emeritus Sectievoorzitter bij het Hof van Cassatie die op 23 februari 2024 overleden is.

​Na een rijke ervaring in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en het hof van beroep aldaar, heeft Eric Dirix de eed afgelegd als raadsheer in het Hof van Cassatie op 1 september 1998. Hij werd op de algemene vergadering van het Hof van 30 juni 2011 aangewezen als sectievoorzitter en in die hoedanigheid geïnstalleerd op de plechtige openbare terechtzitting van 7 oktober 2011.

​Hij heeft de functie van sectievoorzitter uitgeoefend tot eind december 2023 in de Nederlandstalige sectie van de Eerste kamer van het Hof. Hij deed dit op de hem geëigende manier, met de ruime blik van hen die een lange praktijkervaring met een academische benadering kunnen verzoenen. Met sectievoorzitter Dirix rond de tafel bleef een onderzoek nooit beperkt tot een lokale, gewestelijke of federale norm, maar werd de rechtsvraag gekaderd in de ruime evolutie van het recht, als een puzzelstukje dat moet passen in de ruime Europese of zelfs internationale juridische context. 

​Emeritus sectievoorzitter Eric Dirix is een van de collega’s die een onuitwisbare stempel nalaten op de rechtspraak van het Hof en op de Eerste kamer. Een indrukwekkende collega, letterlijk en figuurlijk. Inspirerend voor al wie met hem werkte, in overleg ging en beraadslaagde.

Hij wordt niet vergeten.