Contactsgegevens

    Zetel


Secretariaat van de Eerste Voorzitter
 

    +32 (0)2 508 62 74
 

 

  Secr.Cass@just.fgov.be


GRIFFIE
 

    +32 (0)2 508 62 63
      +32 (0)2 519 85 79
 

  Cass.GriffieGreffe@just.fgov.be

    Parket


Secretariaat van het Parket
 
 +32 (0)2 508 67 64
    +32 (0)2 508 67 23
     

  +32 (0)2 508 63 58
 

  Par.cassat@just.fgov.be

 
PERSMAGISTRAAT
 

Advocaat-generaal Henri VANDERLINDEN

 

 +32 (0)2 508 67 03
 

  
 +32 (0)485 54 33 23
 

  Henri.Vanderlinden@just.fgov.be