JUPORTAL

Het JUPORTAL systeem vermeldt de rechtspraak van de volgende hoven en rechtbanken:

  • het Hof van Cassatie,

  • de hoven van beroep,

  • de arbeidshoven,

  • de rechtbanken van eerste aanleg,

  • de ondernemingsrechtbanken,

  • de arbeidsrechtbanken.