​HOF VAN CASSATIE 
COUR DE CASSATION KASSATIONSHOF

​Er is de symboliek van de Toga als geheel en de symboliek van de elementen die Haar vormen