Bijlage

Organigram en samenstelling
van het Hof van Cassatie
en het parket

Organigram en samenstelling van de zetel op 31 december 2021


ORGANIGRAM


1 eerste voorzitter (N)

1 voorzitter (F)

6 sectievoorzitters (3N en 3F)

22 raadsheren(11F en 11N)

hetzij in totaal 30 magistraten.

Onder de magistraten van de zetel hebben 9 leden het wettelijk bewijs geleverd van de kennis van de andere landstaal; één lid levert het bewijs van de kennis van de Duitse taal.SAMENSTELLING


Algemene leiding: eerste voorzitter B. Deconinck

Leiding: eerste voorzitter B. Deconinck

FRANSE AFDELING

sectievoorzitters

Chr. Storck

M. Delange

M. Lemal

raadsheren

M.-Cl. Ernotte

S. Geubel

A. Jacquemin

M. Marchandise

M. Moris

plaatsvervangers
raadsheren

Fr. Roggen

T. Konsek

Fr. Lugentz

NEDERLANDSE AFDELING

eerste voorzitter

B. Deconinck

sectievoorzitters

E. Dirix

K. Mestdagh

G. Jocqué

raadsheren

B. Wylleman

K. Moens

I. Couwenberg

S. Mosselmans

plaatsvervangers
raadsheren

F. Van Volsem

A. Lievens

E. Francis

F. Stévenart Meeûs

E. Van Dooren

Leiding: voorzitter ridder J. de Codt

FRANSE AFDELING

voorzitter

J. de Codt

raadsheren

F. Roggen

E. de Formanoir

T. Konsek

F. Lugentz

F. Stévenart Meeûs

plaatsvervanger
sectievoorzitter

M. Lemal

plaatsvervangers
raadsheren

S. Berneman

A. Jacquemin

M. Marchandise

M. Moris

NEDERLANDSE AFDELING

sectievoorzitter

G. Jocqué

raadsheren

F. Van Volsem

P. Hoet

A. Lievens

E. Francis

S. Berneman

I. Couwenberg

E. Van Dooren

S. Van Overbeke

plaatsvervanger
sectievoorzitter

K. Mestdagh

plaatsvervangers
raadsheren

B. Wylleman

S. Mosselmans

Leiding: eerste voorzitter B. Deconinck

FRANSE AFDELING

sectievoorzitters

Chr. Storck

M. Delange

raadsheren

M. Lemal

M.-Cl. Ernotte

S. Geubel

A. Jacquemin

M. Marchandise

M. Moris

plaatsvervangers
raadsheren

S. Berneman

E.de Formanoir

NEDERLANDSE AFDELING

eerste voorzitter

B. Deconinck

sectievoorzitters

E. Dirix

K. Mestdagh

raadsheren

A. Lievens

B. Wylleman

K. Moens

I. Couwenberg

S. Mosselmans

plaatsvervangers
sectievoorzitter

G. Jocqué

M. Delange

plaatsvervanger raadsheer

P. Hoet

Voorzitter: sectievoorzitter K. Mestdagh

Plaatsvervangende voorzitters: sectievoorzitter M. Delange en raadsheren F. Roggen en P. Hoet

Organigram en samenstelling van het openbaar ministerie op 31 december 2021

ORGANIGRAM


1 procureur-generaal (F)

1 eerste advocaat-generaal (N)

13 advocaten-generaal (7N et 6F)

1 advocaat-generaal met opdracht (N)

d.i. een totaal van 16 magistraten.

Onder de magistraten van het parket hebben 5 leden het bewijs geleverd van de kennis van de andere landstaal; één lid leverde het bewijs van de kennis van de Duitse taal.

Onder de magistraten van het parket hebben 5 leden het bewijs geleverd van de kennis van de andere landstaal; één lid leverde het bewijs van de kennis van de Duitse taal.

Eerste kamer (burgerlijke zaken, handelszaken en fiscale zaken)

  • Nederlandstalige afdeling: de eerste advocaat-generaal, 3 advocaten-generaal en 1 advocaat-generaal met opdracht

  • Franstalige afdeling: de procureur-generaal en 3 advocaten-generaal

Tweede kamer (strafzaken)

  • Nederlandstalige afdeling: 3 advocaten-generaal

  • Franstalige afdeling: 2 advocaten-generaal

Derde kamer (sociale zaken en, soms, burgerlijke en fiscale zaken)

  • Nederlandstalige afdeling: een advocaat-generaal

  • Franstalige afdeling: een advocaat-generaal


Tuchtzaken:

  • Nederlandstalige afdeling: de procureur-generaal, de eerste advocaat-generaal en 1 advocaat-generaal

  • Franstalige afdeling: de procureur-generaal en 1 advocaat-generaal

In voorkomend geval worden die magistraten vervangen door een door de procureur-generaal aangewezen lid van het parket, of worden de zaken over een bepaalde materie verdeeld onder de advocaten-generaal van een andere kamer.


Rechtsbijstand (N en F):

  • twee advocaten-generaal (1N en 1F)SAMENSTELLING


Procureur-generaal: A. Henkes

Eerste advocaat-generaal: R. Mortier

Advocaten-generaal:

Th. Werquin

D. Vandermeersch

H. Vanderlinden

M. Nolet de Brauwere

Ph. de Koster

A. Winants

J. Van der Fraenen

B. De Smet

E. Herregodts

D. Schoeters

B. Inghels

M. Deconynck, advocaat-generaal met opdracht

Referendarissen op 31 december 2021

Het kader bestaat uit 10 plaatsen voor Nederlandstaligen en 5 plaatsen voor Franstaligen.

G. Van Haegenborgh (N)

D. Patart (F)

G.-Fr. Raneri (F)

F. Louckx (N) (langdurig afwezig)

M. van Putten (N)

F. Parrein (N)

A. Meulder (F)

A. Lenaerts (N)

J. del Corral (N)

S. Guiliams (N)

E. Van Stichel (N)

M. de Potter de ten Broeck (N)

P. Brulez (N)

S. Jansen (N)

C. Van Severen (N)

Magistraten met opdracht op 31 december 2021

F. Blockx, rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen

H. Mormont, raadsheer in het arbeidshof te Luik

B. Van den Bergh, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen

A. Deleu, rechter in de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, afdeling Charleroi

N. Pirotte, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik

A. Bossuyt, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

M. Bernard, rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Organigram en samenstelling van de griffie op 31 december 2021

ORGANIGRAM

Personeelsbestand

Wettelijk kader

1 hoofdgriffier

1 griffier-hoofd van dienst

11 griffiers

21 assistenten
(2 vacant en 2 gedetacheerd)

11 medewerkers
(7 vacant)

17 contractuele medewerkersSAMENSTELLING


Hoofdgriffier: T. Heins

Griffier-hoofd van dienst: J. Pafenols

Griffiers:

F. Adriaensen

F. Gobert

P. De Wadripont

T. Fenaux

K. Van Den Bossche

A. Marcelis

V. Van de Sijpe (kabinetssecretaris)

L. Body

M. Van Beneden

V. Vanden Henden

A. Birant

Organigram en samenstelling van het secretariaat van het parket op 31 december 2021

ORGANIGRAM


1 hoofdsecretaris (F)

1 secretaris-hoofd van dienst (N)

5 secretarissen (3F en 2N)

1 vacante plaats van deskundige documentatiebeheer

7 assistenten

4 medewerkers (waarvan twee contractueel)SAMENSTELLING


Hoofdsecretaris:

E. Ruytenbeek

Secretaris-hoofd van dienst:

N. Van den Broeck

Secretarissen:

V. Dumoulin

J. Cornet

Ph. Peters

J. Wyns

I. Neckebroeck

Secretariaat van de Eerste Voorzitter op 31 december 2021

Griffier-kabinetssecretaris:

V. Van de Sijpe

Assistenten:

S. Samyn

E. De Rouck

Steundienst

1 Attaché ICT:

M. Van Bossche

2 Experts ICT:

J. de Smedt

P. Parmentier

1 Financieel
deskundige:

H. Bossuyt

1 Attaché P&O :

J. Bogaert

1 Attaché Management - ondersteuning:

A. Bayrak

Dienst overeenstemming der teksten en documentatiedienst op 31 december 2021


Deze dienst is samengesteld uit verschillende magistraten met opdracht, twee assistenten en een ploeg vertalers.


Dienst overeenstemming der teksten


Het kader bestaat uit tien attachés. Twee plaatsen zijn momenteel niet ingevuld in deze vertaaldienst, die onder het gezag en de leiding staat van de eerste voorzitter, bijgestaan door de procureur-generaal.

Directie:

S. De Wilde

Leden:

V. Bonaventure

A. Brouillard

E. Fremaux

E. Mathu

S. Vandergheynst

A. De WitteDocumentatiedienst


Assistenten:

Ch. Dubuisson

M. Michelot

P. Duchenne

Medewerker:

A.-M. Erauw

Bibliotheek op 31 december 2021

Deskundige documentatiebeheer:

A. Boudart

Assistent:

S. Arnould